Allposters
 

Kennisgeving met betrekking tot privacy

We stellen uw klandizie op prijs en beseffen dat privacy voor u van groot belang is. Dienovereenkomstig hebben we deze Kennisgeving met betrekking tot privacy opgesteld om u op de hoogte te stellen van de gegevens die we over u verzamelen als u deze website ("Website") bezoekt, wat we ermee doen en hoe u uw rechten op privacy kunt uitoefenen.

Snelkoppelingen

We raden u aan deze Kennisgeving in zijn geheel te lezen om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent. Indien u echter toegang tot een bepaald gedeelte van deze Kennisgeving wenst, kunt u op de betreffende koppeling klikken om rechtstreeks naar dat gedeelte te gaan.

Wie wij zijn

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wat wij met uw persoonsgegevens doen

Met wie wij informatie delen

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

Internationale overdracht van gegevens

Hoe wij uw gegevens beschermen

Uw rechten en keuzemogelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming

Hoe onze koppelingen naar andere websites werken

Aanhouden van gegevens

Privacy voor kinderen

Wijzigingen in ons privacybeleid

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Wie wij zijn

We leveren hoogwaardige reproducties van kunstwerken, posters, uw eigen afbeeldingen en andere artikelen voor de woninginrichting. Art.com, Inc. is de in de Verenigde Staten gevestigde moedermaatschappij. In Europa wordt de Website geëxploiteerd door Art & Allposters International B.V., een Nederlandse dochteronderneming.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Informatie die u aan ons verstrekt

Op bepaalde gedeelten van onze Website kunt u worden gevraagd op vrijwillige basis persoonsgegevens te verstrekken: zo vragen we u om uw naam, contactgegevens en betaalgegevens als u bij ons een reproductie wilt aanschaffen of een online account wilt instellen, of om uw e-mailadres als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief en/of ons per e-mail om informatie wilt vragen.

De persoonsgegevens die we van u vragen en de redenen waarom we u deze van u vragen, worden verduidelijkt op het moment dat we u om uw persoonsgegevens vragen.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Als u onze Website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie vanaf uw apparaat automatisch verzamelen. Tot deze automatisch verzamelde informatie kunnen met name gegevens behoren als uw IP-adres, soort browser, de URL van de website die u voorafgaand aan onze website hebt bezocht, uw ISP, besturingssysteem en andere technische gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie van uw apparaat met onze Website, met inbegrip van de pagina's die u hebt geopend en de koppelingen waarop u hebt geklikt.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen we beter eventuele problemen met onze server analyseren en onze Website beheren, evenals meer kennis opdoen over de bezoekers aan onze Website, waar ze vandaan komen en voor welke content ze belangstelling hebben. Deze informatie helpt ons bij onze merchandising en de ontwikkeling van het design en de opmaak van de Website. Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals verder wordt toegelicht onder het kopje 'Cookies en soortgelijke trackingtechnologie hieronder.

Wat wij met uw persoonsgegevens doen

Onder geen enkel beding verhuren, verhandelen of delen we uw adres of e-mailadres zonder uw toestemming met enig ander bedrijf voor de marketingdoeleinden daarvan. We kunnen de door middel van onze Website verzamelde informatie voor een aantal doelen gebruiken, met inbegrip van de volgende:

 • het beschikbaar stellen, exploiteren, optimaliseren en onderhouden van de Website en onze producten en diensten;
 • het verwerken en uitvoeren van en het leveren van updates over bestellingen;
 • het instellen van online accounts;
 • (waar dit in overeenstemming is met uw voorkeuren) het verzenden van marketingmededelingen waarvan we denken dat deze voor u waardevol kunnen zijn, en (indien u gebruikmaakt van speciale aanbiedingen van onze marketingpartners) het verzenden van uw gegevens naar onze marketingpartners (met uw toestemming);
 • het bieden van klantenondersteuning, het afhandelen van uw online vragen om informatie en verzoeken, en het aan u verstrekken van informatie en toegang tot materialen en diensten waarom u ons hebt verzocht;
 • het verbeteren van de opmaak, navigatiemogelijkheden en content van onze Website;
 • het identificeren van serverproblemen en andere IT- of netwerkkwesties;
 • het bundelen van statistische gegevens over patronen in het klantenverkeer en gebruik van onze site voor meer inzicht in de voorkeuren van onze bezoekers; en
 • het verwezenlijken van andere rechtmatige zakelijke doeleinden, waaronder het verbeteren van onze producten en diensten, evenals andere wettige doeleinden waarvan we onze gebruikers en opdrachtgevers op de hoogte zullen stellen.

We verwerken persoonsgegevens uitsluitend op manieren die overeenkomen met het doeleinde waarvoor we deze verzameld hebben of voor de doeleinden waarmee u later instemt. Alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor een doeleinde dat wezenlijk afwijkt van het doeleinde waarvoor we deze hebben verzameld of waarmee u later hebt ingestemd, bieden we u de gelegenheid dit gebruik te weigeren.

Met wie wij informatie delen

In de volgende omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens delen met en bekendmaken aan andere externe partijen:

 • Binnen het Art.com-concern voor de in deze Kennisgeving aangegeven doeleinden.
 • Met/aan toeleveranciers en andere externe dienstverleners die toegang tot uw persoonsgegevens moeten hebben om de helpen bij het beschikbaar stellen van de Website, onze producten en diensten, en andere met onze bedrijfsvoering verband houdende functies. Zo werken we samen met een of meerdere in de verwerking van creditcardbetalingen gespecialiseerde bedrijven. We werken samen met externe partijen die diensten op het gebied van kredietcontrole verlenen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van bepaalde gebruikers, zodat we ons risicomanagement kunnen verbeteren en kunnen voorkomen dat we bestellingen verzenden naar gebruikers die hiervoor niet kunnen betalen. We kunnen ook samenwerken met externe dienstverleners die ons helpen bij de verzorging van gerichte e-mailcampagnes, de samenstelling en vervaardiging van gepersonaliseerde aanbiedingen en/of de verstrekking van aanbevelingen voor bepaalde producten of aankopen. Door deze bedrijven worden uw persoonsgegevens echter niet voor enig ander doeleinde aangehouden, gedeeld, bewaard of gebruikt.
 • We kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan externe partijen: (a) waar dit wordt verlangd door de wet- of regelgeving, een rechterlijke beslissing of andere rechterlijke machtiging, (b) in antwoord op gewettigde verzoeken van publieke overheden, met inbegrip van het voldoen aan vereisten met betrekking tot de nationale veiligheid en wetshandhaving; (c) in verband met de verkoop, de overdracht, de fusie, het faillissement, de herstructurering of andersoortige reorganisatie van een onderneming; (d) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden; (e) ter onderzoeking van enig vergrijp in verband met de Website of onze diensten; (f) ter bescherming van de vitale belangen van een persoon.
 • Aan een werkelijke of potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met werkelijke of voorgestelde aankopen, fusies of overnames van onze onderneming of een deel ervan, op voorwaarde dat we de koper op de hoogte brengen en de persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze Kennisgeving met betrekking tot privacy vermelde doeleinden gebruiken.
 • Met/aan enige andere persoon met uw toestemming.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (uitsluitend voor bezoekers/klanten uit de EER)

Als u als bezoeker/klant in de Europese Economische Ruimte ("EER") woonachtig/gevestigd bent, hangt onze rechtsgrond voor de verzameling en het gebruik van de hierboven beschreven persoonsgegevens af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen we deze verzamelen. Normaliter verzamelen we uw persoonsgegevens uitsluitend in zoverre u hiermee hebt ingestemd, in zoverre we deze persoonsgegevens nodig hebben om een met u afgesloten contract uit te voeren of in zoverre de verwerking onze rechtmatige zakelijke belangen dient. In bepaalde gevallen kunnen we ook wettelijke verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen.

Indien we u vragen persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een contract met u aan te gaan, zullen we dit op het relevante tijdstip toelichten en u laten weten of de verstrekking van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (daarnaast stellen we u ook op de hoogte van eventuele gevolgen als u uw persoonsgegevens niet verstrekt). Op dezelfde wijze lichten we bij de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens ter behartiging van onze rechtmatige belangen ook op het relevante moment toe om welke rechtmatige belangen het hierbij gaat.

Indien u vragen hebt of meer informatie wenst met betrekking tot de rechtsgrond voor de verzameling en het gebruik door ons van uw persoonsgegevens, verzoeken we u met behulp van de onder het kopje 'Hoe u contact met ons kunt opnemen' hieronder vermelde contactgegevens contact met ons op te nemen.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

Net als alle websites voor e-commerce maken we gebruik van 'cookies'. Cookies zijn stukjes informatie die door uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen. Hoewel in onze cookies geen persoonsgegevens worden opgeslagen, kunnen we hiermee wel bijvoorbeeld artikelen tussen bezoeken of tijdens een bezoek in uw winkelwagentje houden of u als gebruiker een beter op uw persoon afgestemde ervaring bieden.

U beslist zelf of uw webbrowser al dan niet cookies accepteert. De Help van de meeste browsers bevat alle benodigde informatie waarmee u ervoor kunt zorgen dat door uw browser geen nieuwe cookies worden geaccepteerd, hoe de ontvangst van een nieuw cookie bij u kan worden gemeld en hoe u cookies helemaal uitschakelt. U kunt ook soortgelijke gegevens uitschakelen of verwijderen die worden gebruikt door add-ons voor uw browser, waaronder Flash-cookies, door de instellingen voor deze add-ons te wijzigen of de website van de producent ervan te bezoeken.

Aangezien u dankzij cookies echter van bepaalde voorzieningen en diensten kunt gebruikmaken, raden we u aan deze ingeschakeld te laten. Als u onze cookies tegenhoudt, kunt u bijvoorbeeld geen items in uw wagentje plaatsen, doorgaan naar de afrekening of gebruikmaken van services waarvoor u aangemeld moet zijn. Als u de instellingen van uw computer niet hebt gewijzigd, accepteert uw browser naar alle waarschijnlijkheid al cookies.

We maken gebruik van een externe dienstverlener die namens ons advertenties op internet plaatst, soms ook op onze Website. Deze organisatie kan anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze Website en uw interactie met onze producten en diensten. Hierbij kan ook met informatie over uw bezoeken aan onze Website en andere websites gericht over goederen en diensten worden geadverteerd.

Deze anonieme informatie wordt verzameld met behulp van zogenaamde 'pixeltags'. Het gaat hierbij om algemeen geaccepteerde technologie die bij de meeste belangrijke websites standaard in gebruik is. Er worden hiervoor geen persoonsgegevens verzameld of gebruikt. Uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres of enige tot uw persoon herleidbare gebruikersinformatie blijven onbekend. Als u meer informatie wilt hebben over deze praktijk en de keuzes die u beschikbaar staan om deze anonieme informatie niet door onze externe dienstverlener te laten gebruiken, verzoeken we u hier te klikken. Meer informatie over methoden voor online marketing en de ondersteunende technologieën daarvan kunt u ook vinden op de website van het Network Advertising Initiative. Klik hiervoor hier.

Klik hier voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies en hoe u de uitschakeling ervan kunt beheren.

Internationale overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we over faciliteiten beschikken of waar we van dienstverleners gebruikmaken en uw persoonsgegevens kunnen derhalve worden overgedragen naar landen buiten het land waar u woonachtig bent, met inbegrip van de Verenigde Staten, en waar andere regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van kracht kunnen zijn dan in uw land. Waar dit het geval is, vinden de verzameling, de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens plaats in overeenstemming met de in deze Kennisgeving aangegeven doeleinden.

In het bijzonder kunnen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie naar Art.com, Inc. verzenden voor opslag in de Verenigde Staten.U.S.

Privacyschild EU-VS en Zwitserland-VS

Bij de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER en Zwitserland houdt Art.com, Inc. zich aan het EU-VS-Privacyschildraamwerk en het Zwitserland-VS-Privacyschildraamwerk, zoals dit is uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Art.com, Inc. heeft onderschreven zich aan de uitgangspunten van het Privacyschild te houden en deze toe te passen op alle persoonsgegevens die hierbij worden verwerkt.

Ten aanzien van het opleggen van compliance met het Privacyschild valt Art.com, Inc. met betrekking tot onderzoek en handhaving onder de autoriteit van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over het Privacyschild en de certificering van Art.com, Inc. verwijzen we u naar de betreffende website van het Amerikaanse ministerie van Handel op: https://www.privacyshield.gov

Indien Art.com, Inc. uw persoonsgegevens in de Verenigde Staten heeft ontvangen en deze vervolgens ter verwerking aan een externe agent of dienstverlener overdraagt, en een dergelijke externe agent of dienstverlener uw persoonsgegevens verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming met de uitgangspunten van het Privacyschild is, blijft onder het Privacyschild de verantwoordelijkheid hiervoor bij Art.com, Inc. berusten tenzij we kunnen aantonen geen verantwoordelijkheid te dragen voor de gebeurtenis die aanleiding tot de schade heeft gegeven.

U kunt eventuele vragen of klachten over het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan ons sturen op privacy@allposters.com. We zullen klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van uw klacht onderzoeken en oplossen..

Daarnaast heeft Art.com, Inc. zich ertoe verplicht samen te werken met en te voldoen aan de richtlijnen van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU en de federale functionaris voor gegevensbescherming en informatie van Zwitserland bij de oplossing van klachten met betrekking tot het Privacyschild. De contactgegevens van de DPA's binnen de EU kunt u hier vinden.

Onder bepaalde voorwaarden staat u mogelijk de optie van bindende arbitrage voor de oplossing van uw klacht ter beschikking. Zie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction voor meer informatie over de mogelijkheden van bindende arbitrage onder het Privacyschild.

Voor meer informatie over inzage in, rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn of in strijd met het Privacyschild zijn verwerkt, verwijzen we u naar sectie 9 hieronder aangaande uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

Hoe wij uw gegevens beschermen

De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Als u op onze registratie- of bestelformulieren gevoelige informatie invult, zoals het nummer van uw creditcard, wordt deze informatie versleuteld met SSL-technologie (Secure Socket Layer). Voor aankopen die online met een creditcard worden gedaan, slaan we het nummer van uw creditcard voor een beperkte tijd in versleutelde vorm op en onze medewerkers hebben geen toegang tot deze gegevens. We slaan geen pincodes of driecijferige beveiligingscodes op.

We maken gebruik van toepasselijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, zowel tijdens de overdracht als na de ontvangst van de gegevens. Geen enkele methode voor verzending via internet of voor elektronische opslag is echter volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Uw rechten en keuzemogelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming

U beschikt over de volgende rechten:

 • Indien u inzage, correctie, aanpassing of verwijdering van uw gegevens wenst, kunt u ons hiervan in kennis stellen met behulp van de onder het kopje 'Hoe u contact met ons kunt opnemen' hieronder vermelde contactgegevens. Veel van de gegevens voor uw account kunt u zelf corrigeren door u bij uw account aan te melden.
 • U beschikt over het recht bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht indienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de EER, Zwitserland en bepaalde landen buiten Europa (met inbegrip van de Verenigde Staten en Canada) vindt u hier.

U beschikt over het recht op elk gewenst moment af te zien van door ons verzonden marketingmededelingen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de koppeling “afmelden” in de marketingberichten die we u per e-mail versturen. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen op privacy@allposters.com. We verzoeken u hierbij uw naam, e-mailadres en postadres te vermelden. Graag wijzen we u erop dat het drie werkdagen kan duren voordat we u van onze marketinglijsten hebben verwijderd. Bovendien kunt u hierna nog altijd mededelingen van ons ontvangen met betrekking tot onze klantenservice.

We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming in overeenstemming met de geldende wetten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen.

Aanhouden van gegevens

We houden uw persoonsgegevens aan voor zolang als noodzakelijk voor het verwezenlijken van de in deze Kennisgeving aangegeven doeleinden, tenzij het bij wet is vereist of toegestaan de gegevens langer aan te houden voor doeleinden met betrekking tot de wet- of regelgeving, fiscale of andere gewettigde doeleinden.

Indien er voor onze bedrijfsvoering niet langer een legitieme noodzaak bestaat uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens als back-up in archieven zijn opgeslagen), zullen we uw persoonsgegevens beveiligd opslaan en van elke vorm van verdere bewerking vrijwaren totdat verwijdering tot de mogelijkheden behoort.

Privacy voor kinderen

Onze diensten zijn bestemd voor gebruikers met een leeftijd van 18 jaar of hoger. Dienovereenkomstig verzamelen en gebruiken we niet opzettelijk persoonsgegevens van personen waarvan ons bekend is dat deze jonger dan 18 jaar zijn. Bovendien zullen we alle informatie vanuit onze database verwijderen waarvan ons bekend is dat deze afkomstig is van een kind jonger dan 18 jaar.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Indien we ons privacybeleid wijzigen, publiceren we een nieuwe versie op onze Website die op het moment van publicatie van kracht wordt. De nieuwe beleidslijn geldt voor alle huidige en vroegere gebruikers van de Website en vervangt alle voorgaande beleidslijnen die ermee in tegenspraak zijn. We raden u aan regelmatig deze pagina te bekijken om ervoor te zorgen dat u altijd volledig van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u vragen of op- of aanmerkingen aangaande het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens hebt, verzoeken we u een e-mail te verzenden naar privacy@allposters.com of per post contact met ons op te nemen op het volgende adres:

Privacy Verenigde Staten
2100 Powell Street, 10th Floor
Emeryville, CA 94608, VS

Privacy Europese Unie
De Voorde 40, 5807 EZ Oostrum, Nederland

Graag wijzen we u erop dat, waar het de wetgeving van de EU aangaande gegevensbescherming betreft, Art & Allposters International B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot uw persoonsgegevens waar het gaat om interacties met en aankopen bij onze Europese websites.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018